Konkurs

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkolny klub poszukiwaczy przygód

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 października 2021 r. do 15 marca 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub poszukiwaczy przygód” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  • rozwijanie umiejętności wyboru konstruktywnych forma spędzania czasu wolnego;
  • wykorzystanie edukacyjnych i terapeutycznych walorów zabawy;
  • rozwijanie umiejętności uczenia się przez doświadczenie;
  • wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkolny klub poszukiwaczy przygód” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Przedszkolny klub poszukiwaczy przygód”:

 1. Opracowanie programu i harmonogramu podejmowanych działań w ramach „Przedszkolnego klubu poszukiwaczy przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Organizacja konkursu plastycznego „Poszukiwacze przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja konkursu zespołowego na stworzenie własnej gry planszowej, a następnie wykorzystanie gier podczas „Turnieju gier planszowych”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Organizacja gry miejskiej. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Udział w programie „Leśna szkoła z klimatem” (jest to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu). Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Organizacja zajęć outdoor lub zajęć w formie escape room. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. „Ahoj przygodo” – przygotowanie hymnu „Przedszkolnego klubu poszukiwaczy przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie logo „Przedszkolnego klubu poszukiwaczy przygód”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: „Poznaję swoje otoczenie”, która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkolny klub poszukiwaczy przygód”, który w okresie od 19.10.2021 r. do 19.12.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 października 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 marca 2022 r.
 • Adres jury konkursu Przedszkolny klub poszukiwaczy przygód: A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@poszukiwacze.edu.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz